Status update over de aanwezigheid van pseudo-spiegels en grijze inkepingen bij adulte Zilvermeeuwen van IJmuiden Forteiland

In een blog post op birdingfrontiers.com in 2013 opperde Peter Adriaens een nieuw identificatiekenmerk voor het onderscheiden van een adulte Amerikaanse Zilvermeeuw van een Europese Zilvermeeuw: de aanwezigheid van een “grijze spiegel” (ook bekend als een “pseudo-spiegel”) op de onderzijde van handpen P9 en/of P10.

Het kenmerkt zich door een kleine, lichte vlek in het zwart van de binnenvlag van de veer, en is geheel omsloten (geïsoleerd) door het zwart. Het varieert in vorm en grootte.

Ook werd er een sterk daarop lijkend kenmerk besproken: de ‘grijze inkeping” op de onderzijde van P9 en/of P10. In plaats van geheel omsloten te zijn bevind het zich aan de rand van de veer en is daarom aan één kant open (niet geïsoleerd). Ook dit kenmerk bevind zich op de binnenvlag en varieert ook in de vorm en grootte.

Afbeelding: Een voorbeeld van grijze inkepingen op de binnenvlag van P10 (links) en van pseudo-spiegels op  de binnenvlag van P9 (rechts) in adult Europese Zilvermeeuwen.

Ik was onmiddellijk zeer geïnteresseerd in dit artikel en maakte dat ik mijn lokale Europese Zilvermeeuwen ging controleren in een poging om de aanwezigheid of afwezigheid van deze kenmerken te bevestigen.

In mijn geval was ik in staat om dit te controleren in gekleurringde adulte Europese Zilvermeeuwen in de IJmuiden Forteiland kolonie, hoofdzakelijk door het verzamelen van data over drie opeenvolgende seizoenen (2015, 2016 en 2017).

Ik volgde meerde individuen over deze meerdere seizoenen en vergeleek de aanwezigheid van de kenmerken voor elk seizoen in deze individuen.

Ik ben van mening dat ik genoeg data verzameld heb voor een eerste analyse die ik in dit artikel wil beschrijven.

Opmerking: Dit artikel is gebruikt als aanleiding om een uitgebreider, meer algemeen artikel te maken over dit fenomeen samen met Mars Muusse op gull-research.org: Pseudo-spiegels als identificatie kenmerk voor adulte Zilvermeeuwen.

For an English version of this article, see Status update on the presence of pseudo-mirrors and non-isolated mirrors in IJmuiden-ringed adult European Herring Gulls.

Dit artikel is ook beschikbaar op ResearchGate.

Samenvatting

Om alvast te beginnen met een korte samenvatting van mijn bevindingen:

  • Pseudo-spiegels in adulte Europese Zilvermeeuwen komen niet algemeen voor maar zijn ook niet zeldzaam
  • Grijze inkepingen bij adulte Europese Zilvermeeuwen zijn redelijk algemeen
  • De aanwezigheid, vorm en grootte van de pseudo-spiegels of grijze inkepingen in een individuele adulte Europese Zilvermeeuw varieert elke ruicyclus

Voorbeelden

Hieronder volgt een overzicht van de vogels die ik tot dusver ben tegen gekomen met dit kenmerk. Zoals gezegd, alle vogels zijn onderdeel van het onderzoekproject wat gehouden wordt in de meeuwenkolonie van het Forteiland van IJmuiden, en kunnen individueel herkend worden door een groene kleurring met daarop een 4-letter code beginnend met een ‘Y’.

Alle foto’s zijn door mij genomen in de meeuwenkolonie op het Forteiland, tenzij anders vermeld.

Individuen met een pseudo-spiegel

Vier individuen zijn tot nu toe vastgelegd met dit kenmerk. Alhoewel dit een laag aantal is denk ik dat daar een verklaring voor gegeven kan worden waar ik later in dit artikel verder op in zal gaan.

Vrouwtje YBAH vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P10 in de linker vleugel in april 2015 (leeftijd ouder dan 7 kalenderjaren).

Mannetje YBAJ vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P9 in de rechter vleugel in april 2015 (leeftijd ouder dan 10 kalenderjaren).

Mannetje YBKC vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P8 en zeer waarschijnlijk ook op P9 in april 2015 (leeftijd ouder dan 6 kalenderjaren).

Mannetje YCAD vertoonde twee pseudo-spiegels op de onderzijde van P9 in de linker en rechter vleugel in mei 2017 (leeftijd ouder dan 4 kalenderjaren).

Individuen met een grijze inkeping

Adult YADH vertoonde twee grijze inkepingen op de onderzijde van P10 in de rechter vleugel in mei 2016 (leeftijd ouder dan 9 kalenderjaren). Ook vertoonde het een thayeri-patroon op P9 in de linker vleugel.

Vrouwtje YAHA vertoonde een bijna complete grijze inkeping op de onderzijde van P10 beide vleugels in juni 2010 (leeftijd ouder dan 6 kalenderjaren). Locatie: Wijk aan Zee strand.

Discussie

Het grootste resultaat uit mijn onderzoek tot nu toe is dat ik de aanwezigheid van pseudo-spiegels in verscheidene individuele Europese Zilvermeeuwen vast heb kunnen stellen. Dit geeft aan dit kenmerk niet toegewezen kan worden aan alleen de Amerikaanse Zilvermeeuw.

In voorgaande berichten op mijn blog over dit onderwerp refereerde ik al naar diverse andere voorbeelden bij zowel geringde als niet-geringde individuen die door mijzelf en door anderen waren gevonden.

De reden waarom dit niet is opgevallen, of op z’n minst weinig aandacht heeft gekregen, is denk ik te verklaren.

Als we namelijk kijken naar de geringde individuen in mijn voorbeelden over meerdere seizoenen, dan zien we dat het patroon wat in één ruicyclus te zien is (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van pseudo-spiegels en/of grijze inkepingen), heel anders kan zijn dan dat van voorgaande of opvolgende ruicyclussen.

Met andere woorden: hetzelfde individu kan het ene seizoen wel pseudo-spiegels of grijze inkepingen vertonen, maar niet in een ander seizoen.

Enkele voorbeelden:

Vrouwtje YBAH vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P10 in de linker vleugel in april 2015. In de daarop volgende ruicyclus was het niet aanwezig (foto april 2016):

Mannetje YBAJ vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P9 in de rechter vleugel in april 2015. Dit was niet aanwezig in 2016 (mei) en 2017 (mei):

Mannetje YBKC vertoonde een pseudo-spiegel op de onderzijde van P8 en zeer waarschijnlijk ook op P9 in april 2015.

In de voorgaande ruicyclus (2014) vertoonde het handpenpatroon van YBKC niet zulke pseudo-spiegels, alhoewel er een kleine inkeping te zien is langs de rand van P10.

Andere verschillen in het handpenpatroon zijn ook zichtbaar zoals de grootte van de spiegel op P9 (veel grote in 2014 dan in 2015).

(Foto juni 2014)

In 2016 en 2017 waren er geen pseudo-spiegels of grijze inkepingen aanwezig, maar is wel weer de spiegel op P9 veel groter dan in 2015 (foto’s april 2016 en juni 2017):

Vrouwtje YBAZ vertoonde bijna complete grijze inkepingen op de onderzijde van P10 in beide vleugels in mei 2016, alhoewel de inkeping ook open was aan de bovenkant (leeftijd ouder dan 8 kalenderjaren).

In de daarop volgende ruicyclus in 2017 was er geen indicatie van dit kenmerk (foto april):

Dus als het gaat om het scoren van de pseudo-spiegels en grijze markeringen in adulte Zilvermeeuwen hangt het erg af van in welke ruicyclus een individu gezien wordt. Dit maakt het erg moeilijk om zulke karakteristieken te vinden en zou er bij voorkeur een bekende groep (geringde) individuen gevolgd moeten worden gedurende meerdere seizoenen.

Ik ben ook van mening dat kenmerken zoals deze ‘onder de radar’ blijven vanwege een gebrek van kennis bij ringers in het algemeen en meeuwenringers in het bijzonder. Kleedkenmerken worden vaak niet gefotografeerd en in de gevallen waar dat wel gebeurt gaat het vaak om de bovenvleugel.

Ik zou ten sterkste ringers van grote meeuwen aanraden om te beginnen met het documenteren van de ondervleugel en om dit te doen voor zowel de linker als de rechter vleugel.

Meer onderzoek is welkom

Ik zal uiteraard doorgaan met het monitoren van de gekleurringde Zilvermeeuwen van de Forteiland-kolonie en zal de veranderingen en variatie blijven documenteren in zoveel mogelijk individuen over zoveel mogelijk verschillende seizoenen.

Fotografen zou ik graag willen benadrukken dat het belangrijk is om met name geringde meeuwen te fotograferen met een gespreide vleugel en om deze foto’s ook mee te sturen bij het melden van de waarneming.

Zoals Peter Adriaens al melde in zin artikel: er is nog veel te ontdekken als het gaat om de kleedkenmerken van handpenpatronen in meeuwen. ‘Citizen science’ kan duidelijk een grote role spelen bij het vergaren van deze kennis.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het artikel op Gull Research dat ik samen met Mars Muusse hierover geschreven heb:

Dankwoord

Ik wil graag Fred Cottaar en José Verbeek-Cottaar bedanken voor het onderdeel mogen zijn van het onderzoeksteam en voor hun aangename gezelschap en discussies over meeuwen, PBN en IJmuiden Forteiland voor het verlenen van de toegang tot hun terrein en voor de toestemming om de daar broedende meeuwen te mogen komen bestuderen, en Dr Kees Camphuysen Senior Scientist NIOZ voor het beheren en sturen van het onderzoekproject en voor het verlenen van de prachtige groene kleurringen.

Referenties

Using pseudo-mirrors as an identification feature for adult Herring Gulls (gull-research.org, 2018)

A new feature for identifying adult American Herring Gull (Birdingfrontiers.com, 2013)

Phenotypic characteristics and moult commencement in breeding Dutch Herring Gulls (Seabird, 2011)

Identification of American Herring Gull in a western European context (Dutch Birding 26: 1-35, 2004)

Identification of adult American Herring Gull (Dutch Birding 26: 151-179, 2004)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.